Procedure trong Oracle

Cảnh báo nhẹ: Bài viết được viết theo văn phong thời sinh viên, giọng văn hơi bị chuối ^^ Mai thi Oracle rồi, Bữa nay tranh thủ ôn lại bài. Đụng đến phần Procedure, tranh thủ viết bài viết lên blog của mình để trình bày lại những j mình hiểu, rèn luyện kỹ năng viết lách. Procedure bản chất là 1 khối PL/SQL có tên và có đối số nhằm thực hiện một 1 số lệnh nào đó tùy theo mục đích của người viết ra nó....

February 14, 2014 · 4 min · longka