Session và HttpSessionListener

Văn phong thời đại học - nên hơi chuối ^^ Ten ten ten tèn! Hi hi hi. Chào mọi người! Rất hân hạnh được gặp các bạn tại blog của mình. Bài viết này mình sẽ trình bày về HttpSessionListener và ứng dụng của nó vào thực tế. Đầu tiên mình sẽ nói lại về định nghĩa sesssion Session nói chung và trong JSP hay servlet nói riêng là 1 interface được cung cấp để lưu trữ các thông tin trong 1 phiên làm việc của bạn trên trang web....

February 14, 2014 · 5 min · longka