Một vài lưu ý khi cài đặt php7 (php-fpm) từ source code trên linux (fedora)

Giả sử bạn muốn cài đặt trên fedora, php7, php-fpm với nginx là proxy hứng request đẩy qua cho php xử lý (thông qua php-fpm). Khi cài đặt từ source code có thể bạn sẽ gặp những vấn đề sau: Thiếu các thư viện khi chạy lệnh ./congigure Chỉ định đường dẫn đến thư mục sẽ cài php mà bạn muốn( hữu ích khi bạn muốn cài nhiều phiên bản php trên môi trường làm việc của bạn)....

March 1, 2016 · 2 min · longka

Nginx resolve 403 forbidden error

When configuration virtual host in nginx with below configuration file. [caption id=“attachment_101” align=“aligncenter” width=“522”] virtual host configuration for php.sandbox[/caption] Might be, you will have trouble with 403 forbidden error: [caption id=“attachment_99” align=“aligncenter” width=“1020”] nginx virtual host 403[/caption] it could be caused by selinux, just check selinux audit logs with the command: sudo ausearch -m avc –start recent | grep httpd or sudo ausearch -m avc –start recent | grep httpd or sudo ausearch -m avc –start recent | grep nginx sudo ausearch -m avc –start recent | grep nginx...

April 15, 2015 · 1 min · longka

symfony2 cant access app_dev.php from distant host - cấu hình nginx (php fpm) trên centos để chạy symfony2

Sau khi tải symfony2 về từ http://symfony.com/, hoặc dùng composer để cài đặt như hướng dẫn trên trang của symfony2, về cơ bản các bạn đã có thể bắt tay vào “đép” ngay. Một số bạn dùng nginx, php-fpm trên centos thì cấu hình có thể hơi khác hơn như sau server_name symfony2.local; root /usr/share/nginx/html; # cái này tùy thuộc vào nơi bạn để sourcecode index app_dev.php; #development thì nên để app_dev....

April 14, 2014 · 2 min · longka