some characters cannot be mapped using "ISO-8859-1″ character encoding eclipse

Khi làm việc với dự án nào đó với elipse có thể bạn mắc lỗi này: some characters cannot be mapped using “ISO-8859-1″ character encoding. Either change the encoding or remove the characters which are not supported by the “ISO-8859-1″ character encoding Hãy bình tĩnh làm theo các bước: Trong eclipse: Chọn Help -> Software Updates -> Add Site Nhập địa chỉ site này vào http://propedit.sourceforge.jp/eclipse/updates/...

February 14, 2014 · 1 min · longka