Note về dhcp và file /etc/resolv.conf

Mấy tháng này mò mầm, config trên NetworkManager để chỉnh dns sang 8.8.8.8 mà không được. Hôm ni rảnh rảnh ngồi vọc trên google thì phát hiện ra nên chỉnh trong file /etc/resolv.conf. Đại loại là dùng lệnh vim /etc/resolv.conf Sau đó chỉnh lại nameserver 8.8.8.8 Tuy nhiên, lại thắc mắc một điều là cứ mỗi lần vào một mạng nào đó, file này lại bị edit. Để tránh trường na`y....

January 7, 2016 · 2 min · longka