symfony2 cant access app_dev.php from distant host - cấu hình nginx (php fpm) trên centos để chạy symfony2

Sau khi tải symfony2 về từ http://symfony.com/, hoặc dùng composer để cài đặt như hướng dẫn trên trang của symfony2, về cơ bản các bạn đã có thể bắt tay vào “đép” ngay. Một số bạn dùng nginx, php-fpm trên centos thì cấu hình có thể hơi khác hơn như sau server_name symfony2.local; root /usr/share/nginx/html; # cái này tùy thuộc vào nơi bạn để sourcecode index app_dev.php; #development thì nên để app_dev....

April 14, 2014 · 2 min · longka