Sáu phép tịnh tiến của Inamori Kazuo

Tôi may mắn được đọc cuốn “Cách Sống” của tác giả Inamori Kazuo. Tôi nghĩ đọc đi đọc lại và trích dẫn lại những đoạn hay từ cuốn sách sẽ giúp tôi nhớ lâu hơn và biết đâu được ai đó vô tình lướt qua blog sẽ biết nó. Nỗ lực để không thu kém người khác Đi sâu vào nghiên cứu học hỏi nhiều hơn người khác và duy trì nghiêm túc quá trình này....

May 3, 2017 · 2 min · longka