Mấy tháng này mò mầm, config trên NetworkManager để chỉnh dns sang 8.8.8.8 mà không được. Hôm ni rảnh rảnh ngồi vọc trên google thì phát hiện ra nên chỉnh trong file /etc/resolv.conf. Đại loại là dùng lệnh

vim /etc/resolv.conf

Sau đó chỉnh lại nameserver 8.8.8.8 Tuy nhiên, lại thắc mắc một điều là cứ mỗi lần vào một mạng nào đó, file này lại bị edit. Để tránh trường na`y. Bằng cách nào đó, chúng ta cần phải ngăn chặn dhclient edit file /etc/resolv.conf. Dùng lệnh

man 8 dhclient-script

bạn sẽ thấy

HOOKS When it starts, the client script first defines a shell function, make_resolv_conf , which is later used to create the /etc/resolv.conf file. To override the default behaviour, redefine this function in the enter hook script.

Tức là khi ip cấp bởi dhcp client, nó sẽ gọi dhcp client và edit file /etc/resolv.conf. Để ngăn chặn bạn cần tạo ra một hook để thay đổi hành vi mặc định này (bạn không muốn thằng nào đó đổi dns server chẳng hạn). Trong fedora, tạo file sau** vi /etc/dhclient-enter-hooks** với** function make_resolv_conf** như sau

make_resolv_conf() {
    exit 0
}

Sau đó

chmod a+x /etc/dhclient-enter-hooks

Sau đó test với các mạng khác nhau xem thử file /etc/resolv.conf có bị thay đổi không nhé ;)

Tham khảo: http://vacmf.org/2006/12/20/how-to-prevent-dhcp-server-to-override-your-resolvconf-script/comment-page-1/ p/s: cảm ơn Ngô Huy đã hướng dẫn và đưa ra các từ khóa để tìm ra cách giải quyết vấn đề ;)