Khi làm việc với dự án nào đó với elipse có thể bạn mắc lỗi này:

some characters cannot be mapped using “ISO-8859-1″ character encoding. Either change the encoding or remove the characters which are not supported by the “ISO-8859-1″ character encoding

Hãy bình tĩnh làm theo các bước:

  1. Trong eclipse: Chọn Help -> Software Updates -> Add Site

  2. Nhập địa chỉ site này vào http://propedit.sourceforge.jp/eclipse/updates/

  3. Next -> next liên tục -> restart lại eclipse

=> Bạn sẽ không còn bực mình khi đụng tới các file properties có kí tự UTF-8 nữa!

Good luck!

Tham khảo http://propedit.sourceforge.jp/howto_eclipseplugin_install_en.html