Đầu xuân năm mới chuyển blog

Bình mới (domain mới) rượu mới (hugo) đặt trên netlify

Từ longka.info sang blog.longka.info

Lý do:

  • Làm cái trang wedding cho 2 đứa (2h), thấy quá nhanh gọn lẹ (hugo + netlify)
  • Viết bằng markdown, rồi push lên thì sẽ tiện hơn cho mình (personal flavor)
  • Tiết kiệm digital ocean
  • Trải nghiệm thử hugo thế nào, netlify thế nào

Trình tự:

  1. Export các bài viết cũ từ wordpress alt text

  2. Convert từ xml sang markdown format (dùng tool này exitwp-for-hugo khá ổn, một vài lỗi nhỏ với một số theme không tương thích)

  3. Lưu trữ lên github

  4. Tạo account netlify, cấu hình auto deploy sau khi bài viết được push lên github

  5. Trỏ lại domain trên godaddy.com

Tham khảo: