Chào 2020, cầu mong cho một năm mới sức khoẻ, an bình, vạn sự hanh thông.

Năm mới, cầu mong cho bản thân tìm lại được chính mình – stay hungry, stay foolish – khéo léo hơn.

Năm mới, cố gắng duy trì thể thao điều độ hơn, ít nhất cũng được như 2019 Năm mới gắng đi bôn ba nhiều hơn, đọc nhiều sách hơn, viết nhiều bài kỹ thuật hơn, humble hơn, bền bỉ hơn.

Năm mới hi vọng son sẻ hơn (cái này quan trọng nhất).

Happy new year 2020!