ibm bpm problem determination

This is my presentation about ibm bpm problem determination after taking a course from ibm training center. If you have any suggestion, feel free to put a comment to contribute more about this topic [embed]http://www.slideshare.net/logaloga/ibm-bpm-problem-determination[/embed]...

July 16, 2015 · 1 min · longka

Bài tập java hay, cho các bạn mới bắt đầu

Thử sức với bài tập liên quan đến : ArrayList, OOP, Frame, Panel trong JAVA nhé! Java assignment 1 from Mary Java assignment 2 from Mary...

April 23, 2014 · 1 min · longka

some characters cannot be mapped using "ISO-8859-1″ character encoding eclipse

Khi làm việc với dự án nào đó với elipse có thể bạn mắc lỗi này: some characters cannot be mapped using “ISO-8859-1″ character encoding. Either change the encoding or remove the characters which are not supported by the “ISO-8859-1″ character encoding Hãy bình tĩnh làm theo các bước: Trong eclipse: Chọn Help -> Software Updates -> Add Site Nhập địa chỉ site này vào http://propedit.sourceforge.jp/eclipse/updates/...

February 14, 2014 · 1 min · longka

Java pass by value hay pass by reference

Chắc hẳn những bạn đã học qua C, C++ sẽ có suy nghĩ như thế khi qua học java. Bên C,C++ thì có cả 2 kiểu trên pass by value và pass by reference, thực chất **pass by reference **trong C++ là khai báo 1 biến alias khác tên nhưng cùng địa chỉ với biến ban đầu. Ví dụ: hoanvi1(int &a,int &b) là pass by refererence còn hoanvi2(int *a,int *b) và hoanvi3(int a,int b) là pass by value....

February 14, 2014 · 2 min · longka

So sánh 2 phương thức Post, Get

Notice: Bài viết này được tôi viết từ thời còn sinh viên, lúc còn non trẻ - thời mà restful cũng chưa ra những standard như hiện nay (2015). Các bạn đọc và so sánh với những kiến thức hiện tại nhé. Tôi sẽ cố gắng cập nhật nội dung bài viết này sớm :D Trong lập trình web. Để xử lý việc nhận gửi thông tin từ 1 form của người dùng nhập vào là rất thường xuyên....

February 14, 2014 · 3 min · longka

Session và HttpSessionListener

Văn phong thời đại học - nên hơi chuối ^^ Ten ten ten tèn! Hi hi hi. Chào mọi người! Rất hân hạnh được gặp các bạn tại blog của mình. Bài viết này mình sẽ trình bày về HttpSessionListener và ứng dụng của nó vào thực tế. Đầu tiên mình sẽ nói lại về định nghĩa sesssion Session nói chung và trong JSP hay servlet nói riêng là 1 interface được cung cấp để lưu trữ các thông tin trong 1 phiên làm việc của bạn trên trang web....

February 14, 2014 · 5 min · longka